Kaj vse je pomembno pri vgradnji in montaži oken

NAVODILA ZA VGRADNJO IN MONTAŽO

Kaj vse je torej pomembno pri demontaži in montaži oken in vrat?

Okna morajo biti vgrajena navpično, vodoravno in v pravilni smeri brez večjih poškodb zidov in fasade. Ob začetku montaže in ob zaključku montažnih del mora biti naročnik prisoten na objektu.


DEMONTAŽA (odstranitev starih oken in vrat)

Pred demontažo je potrebno pripraviti in omogočiti monterjem dostop do oken in vrat ter zaščititi tla (karton, topli pod, ipd..).

Med samo demontažo smo pozorni, da se robovi zidu in fasade čim manj oziroma ne poškodujejo. To lahko dosežemo s primernim orodjem za demontažo. Po izvedeni demontaži starega stavbnega pohištva se prostor takoj pospravi in počisti, da preprečimo poškodbe tal.


VGRADNJA IN  MONTAŽA

Okna morajo biti vgrajena navpično, vodoravno in v pravilni smeri. Točna pozicija stavbnega pohištva v gradbeni odprtini je odvisna od dogovora z naročnikom. V gradbeno odprtino vgrajujemo okna in vrata s pomočjo vijakov. Po montaži z okna odstranimo elemente za pritrditev, razen tistih, ki fiksirajo okvir in preprečujejo njegovo premikanje. Maksimalno dovoljena toleranca odstopanja navpičnic in horizontal je 1,5 mm na vsak meter pri elementih dolžine do 3,2m, največ pa 3 mm.

Za elemente večjih dimenzij in okenskih polic  toleranca odstopanj ne sme negativno vplivati na funkcionalnost. Elementi se poravnajo z vodno tehtnico, pritrdijo z vijaki in pokrijejo s kapico. Po vsej globini elementa in obodu elementa se zatesni s tesnilno maso. Kot izolacijski material se lahko uporabi mineralna volna, steklena volna, penasti trakovi in montažna pena. Po končani montaži je potrebno preizkusiti funkcionalnost vseh premičnih delov.

V ceno montaže so všteti vijaki za pritrditev in poliuretanska pena za zatesnitev. Standardni sistem pritrjevanja oken in vrat je skozi podboj s turbo vijaki ali s kovinskimi vložki in vijaki. Pri zamenjavi starih oken se stari podboji izrežejo, za poškodbe okenskih špalet ne odgovarjamo. Med izvajanjem del pri montaži je v izrednih primerih možno, da pride do dodatnih del (zidarska dela). 


VRSTE MONTAŽ

Strokovnjaki podjetja Satler okna in vrata za vgradnjo oken in vrat vam bodo pomagali izbrati najbolj ustrezno montažo za vaš objekt, saj je njen izbor odvisen od materiala iz katerega so vaša okna, kot tudi od objakta, katerega želite zastekliti. 

Suha montaža – elementi se v zidno odprtino fiksirajo, poravnajo z vodno tehtnico, pritrdijo z vijaki in pokrijejo s kapico (Vijaki se pritrdijo 10 – 20 cm od vsakega notranjega roba okna po vsem obodu. Največja razdalja med posameznimi vijaki znaša 60 – 70 cm), po vsej globini in obodu elementa. Elementi se  zatesnijo s PU – peno in enostransko zaključijo  z zaključnimi letvicami in silikonom .
Pri novogradnjah se montaža zaključi z letvicami zunaj, ko je fasada gotova, znotraj z letvicami ali PVC kotniki, ko je gotov omet. 

 

Pol – suha montaža – Elementi se v zidno odprtino fiksirajo, poravnajo z vodno tehtnico, pritrdijo z vijaki in pokrijejo z kapico (Vijaki se pritrdijo 10 – 20 cm od vsakega notranjega roba okna po vsem obodu. Največja razdalja med posameznimi vijaki znaša 60 – 70 cm), po vsej globini in obodu elementa. Elementi se  zatesnijo s PU – peno in enostransko zaključijo z zaključnimi letvicami in silikonom.
Običajno se uporablja  v zvezi z notranjim zaključevanjem špalet (knauf).

 

Mokra montaža - Elementi se v zidno odprtino fiksirajo, poravnajo z vodno tehtnico, pritrdijo z vijaki in pokrijejo s kapico (Vijaki se pritrdijo 10 – 20 cm od vsakega notranjega roba okna po vsem obodu. Največja razdalja med posameznimi vijaki znaša 60 – 70 cm), po vsej globini in obodu elementa. Elementi se  zatesnijo s PU – peno. Montaža se zunaj zaključi z izolacijskim brizganim ometom, izolacijskimi ploščami ali stekleno volno, kamnom (granit, škrilj, ..), ALU fasada (pločevinaste obrobe). Znotraj pa montažo lahko zaključimo s klasičnim ometom, strojnim ometom ali keramiko.

 

RAL montaža – predstavlja moderno troslojno vgradnjo oken in vrat, ki je v skladu z evropskimi smernicami RAL. S takim načinom vgradnje dodatno privarčujete veliko energije, saj se na spojih med okenskimi okvirji in konstrukcijo,uporablja para nepropustno maso, trajno elastična mehkocelična pena pa deluje kot odličen toplotni izolator. Tako so spoji pri RAL montaži para nepropustni iz notranje strani in vodoodporni iz zunanje strani, kar omogoči prehod pare iz prostora v okolje, ne pa obratno. RAL montaža se priporoča pri vgradnji stavbnega pohištva v novogradnje, obvezna je pri gradnji pasivnih in nizko energetskih hišah.

 

Montaža polic – Zunanje police se montirajo na polični profil in ne na okvir okna. Polica se silikonizira in pritrdi z vijaki in PU – peno. Silikonizira (zalije s silikonom) se levo desno spoj med zaključkom police in fasado.
Notranje police se montirajo in stisnejo pod spodnji rob okna. Fiksiramo jih z PU –peno. Spoj med elementom in polico se ne silikonizira.

 

Montaža rolet – ločimo nad okensko in pred okensko roleto. Glede na izbiro rolete je potrebno predhodno pravilno pripraviti gradbeno odprtino. Nad okenska roleta se pritrdi na okenski okvir. Avtomat fiksiramo 35 cm od police navzgor upoštevajoč zgornjo luknjo avtomata.

Pred okenska roleta zahteva pred montažo natančno določitev izhoda traku in nato prevrtamo. Pred montažo rolete mora biti zunanja špaleta obvezno silikonizirana.  Roleto pritrdimo z vijaki. Avtomat fiksiramo 35 cm od police navzgor upoštevajoč zgornjo luknjo avtomata.

Zaključevanje z letvicami – Letvice morajo biti pravilne dimenzije in mora minimalno 1cm nalegati na okenski okvir. Kombinacija leve in desne letvice naj se ujemata. Za zaključno silikoniziranje uporabljamo akrilni in neutralni silikon. Za silikonizanje vseh spojev med letvico in steno z notranje strani uporabljamo akrilni silikon, za silikoniziranje zunanjih spojev pa neutralni silikon. Pri dekor letvicah se silikonizira med letvico in oknom ter letvico in špaleto (manjša možnost odstopanja). Če letvica nalega več kot 4 cm na PU – peno je obvezno silikoniziranje tudi pod letvico (najmanj 3x na meter).

 

Obdelava špalet s knauf ploščo – knauf ploščo (plošča iz gipsa) narežemo na ustrezne dimenzije in jo postavimo za rob okvirja. V primeru, da moramo uporabiti tanjše plošče kot so običajne (6,9mm), jih fiksiramo za to namenjenim lepilom. Stične robove se pred poravnavo obdela s primerno maso, ojača z mrežico in kotniki (alu, pvc). Vse spoje se nato zgladi do najbolj optimalne ravnine.

 

Montaža vhodnih vrat -  Okvir vrat mora biti natančno postavljen tako na levi kot na desni strani, saj je v nasprotnem primeru naleganja krila in okvirja nepravilno in nastane več milimetrska odprtina. Poziti je potrebno, da na strani zaklepanja ne nastane lok. Obvezno je potrebno podlagati prag z lepilom.


ODGOVORNOST MONTERJA

Podjetje Satler okna in vrata d.o.o. od vsakega monterja zahteva, da delo opravi profesionalno in korektno. Pri delu mora uporabljati primerne in dogovorjene materiale za vgradnjo elementov (primerna PU – pena, ki ni mišljena kot pritrdilno sredstvo, primerno dolgi vijaki za pritrditev elementov (beton in les minimalno 4 cm v zid, zidaki minimalno 10 cm) zunanji silikon in silikon za pritrditev letvic – brezkislinski, notranji silikon akril, natranja izravnalna masa kemaglet FX in zunanja G.  Za podlaganje alu pragu pri balkonskih in vhodnih vratih mora  uporabljati  lepilo za ploščice ali podobna lepila , ki imajo visoko trdnost. Podlaganje alu pragu se izvede v vseh tipih montaž, do višine 60mm pod pragom. V nasprotnem primeru se stranko opozori, da sama podloži oziroma zaščiti prag.


ODGOVORNOST STRANKE

Za izvedbo montaže je kupec ob naročilu dolžan:

  • natančno definirati na kakšni globini od zunanjega roba zidu se vgrajujejo okna,
  • natančno definirati debelino gotovega tlaka,
  • natančno definirati debelino fasade,
  • natančno definirati debelino notranjega ometa,
  • poskrbeti za nemoten dostop do mesta izvajanja del, osnovno zaščito tal in druge opreme in elektriko,
  • določiti kam se vgradijo leva in kam desna okna,
  • določiti višinsko točko.

PREGLED IN PREVZEM STAVBNEGA POHIŠTVA

Ob začetku montaže in ob zaključku montažnih del mora biti naročnik prisoten na objektu. Skupaj z vodjem montažne skupine mora naročnik osebno pregledati vgrajene elemente, ter morebitne pripombe navesti na primopredajni zapisnik.  Kasnejših pripomb se ne upošteva. V primeru, da naročnika ali njegovega pooblaščenca ob zaključku montaže ni na objektu se smatra, da je blago prevzeto brez napak in pripomb oziroma se upošteva pravice iz 461. Člena Obligacijskega zakonika:

Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh, pri gospodarskih pogodbah pa nemudoma, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

Če je bil pregled opravljen v navzočnosti obeh strank, mora kupec takoj sporočiti prodajalcu svoje pripombe zaradi očitnih napak, sicer izgubi pravico, ki mu gre iz tega naslova.

Če je kupec odpravil stvar naprej, ne da bi jo preložil, prodajalcu pa je bila ob sklenitvi pogodbe znana ali bi mu morala biti znana možnost takšne nadaljnje odprave, je pregled mogoče odložiti, dokler stvar ne prispe v novi namembni kraj; kupec mora v tem primeru prodajalca obvestiti o napakah, brž ko je po normalnem teku stvari lahko zvedel zanje od svojih odjemalcev.

Predmet reklamacije ne morejo biti manjše površinske nepravilnosti na izdelkih in steklu, če niso posledica mehanskih vplivov pri izdelavi elementa (zareze, odrgnine, ..), če ne vplivajo na funkcionalnost izdelka in če niso vidne iz razdalje večje od 1 m. Vse ostale površinske nepravilnosti je potrebno pisno prijaviti ob prevzemu izdelkov v podjetju ali po zaključeni montaži (primopredajni zapisnik) ali najkasneje 8 dni po prevzemu oziroma montaži. Za vse ostalo in steklo  veljajo smernice za ocenjevanje vizualne kakovosti stekla.

 

UPORABLJAMO MATERIALE PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMKPolitika zasebnosti | Avtorji: KIVI.si