ZGODOVINA PODJETJA SATLER

Zgodba podjetniške družine Satler se začne leta 1963. Začetnik rodu uspešnih podjetnikov oče Mirko takrat pričel z obrtno dejavnostjo, ki jo je kasneje poimenoval Ključavničarstvo Mirko Satler. Vedno novi izdelki, takšni kot jih je tržišče potrebovalo, so bila glavna značilnost podjetja.  

Začetki v enem samem kletnem prostoru, z enim vajencem, kjer je izdeloval ventilatorje za spravilo sena in vitle za kmetijstvo, so bili skromni. Dobro delo je rodilo ugled. Prilagodljivost potrebam je bila glavna usmeritev in iz nje je zrasla tudi druga dejavnost- predelava plastičnih mas.  Od leta 1980 je to dejavnost prevzela žena Elica .Poleg pršilnih šob za klimatske naprave so nastajali v delavnici tudi plastični modeli za bruse.

Ob  dveh sinovih sta zakonca Satler vedela, da bo njun trud čez čas poplačan in da bo njuno delo prešlo v tradicijo.

Sinova sta med odraščanjem v očetovi delavnici pridobivala znanja in izkušnje. Vztrajna in trda očetova delovna roka ju je naučila ceniti in spoštovati življenje in delo. Morda je bila ravno skromnost ena tistih vrlin, ki jima je najbolj pomagala do uspeha v življenju.

Sin Bojan je začel graditi svojo samostojno podjetniško pot leta 1988 kot solastnik družinskega podjetja in jo leta 1992 nadaljeval kot samostojni podjetnik. Danes zaposluje podjetje SATLER BOJAN, s.p. 40 delavcev. Glavna dejavnost je proizvodnja kmetijske mehanizacije. Večina izdelkov je namenjenih za izvoz.

 

Sin Valter je s svojim znanjem in izkušnjami iz očetove delavnice sprva pomagal v novoustanovljenem bratovem podjetju. Sanje in želja iz otroštva po ustvarjanju izdelkov, ki bodo imeli pozitiven vpliv na življenjsko okolje in bivanje ljudi, ga je leta 1993 pripeljala do odločitve, da prične s samostojno vejo novega proizvodnega programa – proizvodnjo PVC-stavbnega pohištva.

V tem letu se je tudi poročil in si ustvaril družino.

Dve leti zatem je tudi Valter začrtal svojo samostojno podjetniško pot. Lahko bi rekli, da je nadaljeval dejavnost mame Elice in s prilagodljivostjo tedanjemu trendu ter vse večjemu povpraševanju po PVC-stavbnem pohištvu usmeril svoje podjetje v to branžo.

Z veliko truda si je podjetje utiralo pot do prepoznavnosti tako na poslovnem področju kot tudi na aktivnostih, ki so se dogajale na lokalnem nivoju.

Novi dosežki, kakovost in vse večje povpraševanje so podjetje vodili do širitve. V letu 2008  se je podjetje tako preimenovalo v SATLER OKNA IN VRATA, d.o.o.

Hčerka Monika in sin Matevž sta bila vse od začetka ustvarjanja samostojne očetove poti navajena na njegovo odsotnost. Mami Jasna je ob službi v zdravstvu prevzela tudi očetovo vlogo, saj je vedela, da gre za prihodnost družine in njeno varnost. Otroka sta rasla v duhu podjetništva. Zagotovo pa je bila njuna prednost to, da sta odraščala na kmetiji, ki jima je poleg zdravega okolja nudila tudi spoznavanje pomena pridelave zdrave domače hrane na lastni zemlji.

Ljubezen do domače zemlje je družini ob napornih poslovnih dnevih zagotavljala sprostitev in zadovoljstvo. Večina podjetnikov ve, da je lahko fizično delo v naravi zdravilo za psihični napor in stres in tako je bilo tudi pri Satlerjevih.

Leta 2013 se je družini pridružil še en član, sin LUKA, ki je prinesel veselje in spoznanje, da ima zgodba družine SATLER možnost nadaljevanja in razvoja na vseh področjih.

Povečanje povpraševanja kupcev po izdelkih SATLER je zahtevalo širitev podjetja. Dodali so proizvodnjo prodajnega programa za aluminijasto stavbno pohištvo.

Uporaba najkvalitetnejših materialov, profesionalna estetska izdelava in sledenje novim tehnologijam proizvodnje PVC- in ALU-stavbnega pohištva, ki imajo pozitiven vpliv na okolje, ljudi in družbo, je podjetju omogočila hitro širitev na domačem in tujem trgu. Z rastjo podjetja in vse več zaposlenimi pa je rasla tudi konkurenca na trgu, ki je družino Satler leta 2014 pripeljala do odločitve, da se podjetju za področje marketinga pridruži Valterjeva žena Jasna.

Posledica hitre širitve podjetja je bila vse večja prostorska stiska. Zato so iskali možnost nakupa zemljišča in gradnje novih proizvodnih prostorov.

To priložnost so prepoznali v nakupu podjetja v stečaju LIP POLJČANE d.d., ki je obsegalo 23.500 m².

Ker pa v družini že od nekdaj spoštujejo in obožujejo les, niso niti za trenutek oklevali in so razširiti svojo poslovno pot še na področje proizvodnje notranjega pohištva. Želeli so nadaljevati tradicijo slovenske blagovne znamke LIP POLJČANE. Z lastnimi sredstvi so v letu 2014 ponovno obudili proizvodnjo otroškega pohištva in jo po 3 letih preimenovali v SATLER Lip. V sodobnem mizarstvu izstopajo po uporabi pretežno masivnega lesa.

Vso ljubezen do lesa prenašajo v izdelke, ki so uporabni na dolgi rok. Odpadne kose lesa poskušajo ponovno uporabiti in jim dodati novo vrednost. Vsakemu posebej se posvetijo z vso pozornostjo.

Hkrati z obuditvijo proizvodnje notranjega pohištva in dodatnim zaposlovanjem lokalnih mojstrov na tem področju so pričeli tudi aktivnosti pri pridobivanju gradbenih in ostalih dovoljenj za izgradnjo novih proizvodnih prostorov za področje stavbnega pohištva, ter februarja 2016 pričeli z gradnjo

Junija istega leta je podjetje svoj sedež in proizvodne prostore v celoti preselilo v občino Poljčane.

V želji, da kupcem nudijo proizvode in storitve, za katere so sami 100% prepričani, da izboljšajo pogoje bivanja in vplivajo na dobro počutje, nenehno sledijo novim tehnologijam in trendom na področju stavbnega in notranjega pohištva in se trudijo optimizirati vse procese v podjetju.

Znanje in izkušnje prenašajo na mlajše sodelavce in so veseli vsakogar, ki z njimi vidi svojo prihodnost.

Danes ima podjetje 70 redno zaposlenih delavcev. V njem so aktivni tudi že skoraj vsi družinski člani. Hči Monika se je vključila v podjetje na poslovno finančnem področju. Sin Matevž v letu 2020 zaključuje šolanje in bo aktiven na tehnološko razvojnem področju. Najmlajši sin Luka je še osnovnošolec, a že kaže poslovno žilico.

Podjetje ima poslovne enote, pooblaščene zastopnike in pooblaščene trgovce po vsej Sloveniji in tudi izven meja. Več kot 50 % prometa na področju stavbnega pohištva ustvari s prodajo na tujih trgih. Na področju notranjega pohištva pa prodaja na tujih trgih znaša več kot 80%.

Proizvodnja je opremljena s sodobno vodeno računalniško linijo, ki daje možnost izdelave oken in vrat vrhunske kvalitete. V letu 2020 so z vpeljavo sodobne tehnologije lepljenja stekla v krilo okna, kar je novost na področju stavbnega pohištva, preizkušena tudi v letalstvu in avtomobilizmu, ustvarili bistveno prednost za kupce in se ločili od pomembnega dela konkurence na trgu, ki uporablja klasično proizvodnjo stavbnega pohištva. Z novo tehnologijo zasteklitve oken kupcu zagotavljajo bistveno več varnosti, energetske in zvočne izolacije pri enaki vrednosti izdelka.

Prodajna služba v podjetju Satler se trudi razumeti in poslušati želje in potrebe strank ter poiskati najboljšo možno rešitev in ustvariti novo zgodbo nekega doma. Ob tem jih vodijo spoštovanje, odgovornost in sodelovanje.

Verjamejo v estetiko in natančnost. Posvetijo se tudi na videz nepomembnim podrobnostim, ker se zavedajo, da ustvarjajo za nas. To jim predstavlja izziv in strast.

Resničnost njihovih trditev, da je prava naložba v prihodnost ravno izbira oken in vrat Satler, potrjujejo številni referenčni objekti doma in v tujini. Poudariti pa velja, da so okna SATLER okna slovenske kakovosti, okna za generacije.

Tradicija se torej nadaljuje. Podjetniške zamisli družine Satler se prenašajo iz roda v rod.

UPORABLJAMO MATERIALE PRIZNANIH BLAGOVNIH ZNAMKPolitika zasebnosti | Avtorji: KIVI.si